Skip to content
Picture of SMO students

CÙRSAICHEAN FO-CHEUM

’S e Sabhal Mòr Ostaig an aon àite anns an t-saoghal far am faodar cùrsaichean ceuma a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig. 

Co-dhiù a tha thu airson bliadhna a chur seachad a’ leasachadh do sgilean Gàidhlig no clàradh air prògram dà- no ceithir-bliadhna, tha sinn a’ tabhann chothroman air leth a chuidicheas tu gus na h-amasan agad a choileanadh. 

SCQF Ìre 7 – BLIADHNA BHOGAIDH

Faodaidh na cùrsaichean CertHE againn – An Cùrsa Comais agus Gàidhlig is Conaltradh – a bhith mar a’ chiad bhliadhna de chùrsa ceuma, no mar chùrsaichean bogaidh aon-bhliadhna gus do sgilean cànain a leasachadh. 

SCQF Ìre 8

Is e cùrsa trèanaidh pragtaigeach dà-bhliadhna a th’ anns an DipHE Na Meadhanan Gàidhlig, leis a’ chiad bhliadhna stèidhichte air làraich na Colaiste, agus an uair sin greis-ghnìomhachais fad 10 mìosan ann am Bliadhna 2 ann an saoghal nam meadhanan. 

Tha an DipHE Gàidhlig agus Cuspairean Co-cheangailte ag obair mar an dàrna bliadhna de chùrsa ceuma mus lean thu na modalan sònraichte ceuma agad san treasamh agus sa cheathramh bhliadhna, air neo dh’fhaodadh an cùrsa seo seasamh leis fhèin mar chùrsa dà-bhliadhna.

SCQF Ìre 9

Às dèidh crìoch a chur air na modalan buntainneach ann am Bliadhnaichean 1 is 2, ‘s urrainn dhut ceumnachadh le BA Gàidhlig no BA Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta aig deireadh na treasamh bliadhna.

Tha Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, na com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, agus is sinne a tha a’ treòrachadh chàich ann an Sgeama na Gàidhlig is Chuspairean Co-cheangailte. 

SCQF Ìre 10

Tha na cùrsaichean ìre urraim againn, a mhaireas ceithir bliadhna, a’ speisealachadh anns na cuspairean a leanas: 

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578