Skip to content
Blue banner image

Beachdan

Tha na beachdan agad air leth cudthromach dhuinn agus tha sinn a’ sireadh nam beachdan agad a leigeas leinn fhèin ar cuid sheirbheisean a leasachadh. Ma tha beachd no moladh sam bith agad mu sheirbheis an Leabharlainn, nach lìon thu am foirm seo gu h-ìosal.

Ma tha taic a dhìth ort a thaobh cleachdadh an Leabharlainn, no ma tha ceist sam bith eile agad, nach cuir thu fios thugainn fhèin: fòn.01471 888447, post-d:

Nach sgrìobh thu d’ ainm is do sheòladh puist-d an seo.