Skip to content
Helmut Lenke

Helmut Lemke

Thànaig an nuadh neach-ealain, Helmut Lemke, gu Sabhal Mòr Ostaig OGE mar neach-ealain air mhuinntireas ann an 2014. Tha Helmut air consairtean, taisbeanaidhean fuaime is ealain “shuidhichte” a chur air dòigh ann am iomadh àite is làrach fa leth is sònraichte bho thòisich e ag obair sna 1970an. Tha fuaim aig cridhe obair Helmut agus bidh e ag obair còmhla ri luchd-ealain fuaime eile, luchd-ealain lèirsinne, ailtirean, bàird, arc-eòlaichean, luchd-ealain cleasachd agus maoir-dhùthcha. Bidh Helmut ag obair le fuaimean a tha cumanta, fuaimean a tha follaiseach, agus fuaimean a dh’fheumas e a lorg agus bidh na fuaimean sin agus meadhanan is obair-ealain eile gan toirt còmhla ann an iomadh dòigh sna taisbeanaidhean aige. Mar a tha e fhèin ag ràdh, tha e daonnan ag èisteachd.

Anns a’ ghreis obrach aige aig Sabhal Mòr Ostaig mar Neach-ealain Sgoilearachd  Jon  Schueler,  thug  an  neach-ealain  fuaime,  Helmut  Lemke,  sealladh  seachad  den  obair  ealain  is  obair  leantainneach  aige.   Rinn   Helmut   taisbeanadh   air   teudan   fada   air   oidhche   mhath  anns  an  robh  fuaim,  ceòl  ,  bàrdachd  agus  taisbeanadh  deuchainneach – ‘s e inneal-ciùil tha anns na teudan fada a bhios ag  atharrachadh  a  rèir  na  làraich  anns  a  bheil  iad  gan  cluich  –  thòisich Helmut air an cluich o chionn 30 bliadhna. Cuide ri Helmut air an oidhche bha MacGillivray, an Neach-ealain Lèirsinneach air Mhuinntireas;  Coinneach  Lindsay  (Sgrìobhaiche  na  Colaiste);  am  bàrd, Rody Gorman agus an neach-ciùil, Neil Caimbeul (MacBeat).

Air  oidhche  fhosglaidh  an  taisbeanaidh  aig  an  t-Sabhal  Mhòr,  chuir  Helmut  a  smuaintean  is  na  ciad  toraidhean  bhon  ghreis  air  mhuinntireas  aige  an  cèill  is  sheall  e  dealbhan  a  bha  a’  samhlachadh àrainneachd “fuaim” Sabhal Mòr Ostaig. Bhruidhinn e  air  a’  ghreis  obrach  aige  agus  ciamar  a  thug  an  t-eòlas  ùr  seo  air cànan is cultar na Gàidhlig agus coimhearsnachd an t-Sabhail Mhòir buaidh air a’ phròiseact. Mar thachartas crìochnachaidh air a  ghreis  sgoilearachd,  dh’fhoillsich  Helmut  leabhar  neach-ealain  stèidhichte  air  an  obair  a  rinn  e  aig  an  t-Sabhal  Mhòr,  CÀNAN  SREATHAN   TUINN. 

 

Picture of a drawing
Picture of a drawing
Picture of a drawing
Picture of a drawing
Picture of a drawing

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578