Skip to content
SMO Generic Banner Image

Còmhraidhean StiùideoCumaidh Mhairi Killin, fhad ‘s a bhios i ann an dreuchd an neach-ealain, feasgar fosgailte a h-uile mìos san stiùideo far an gabh daoine cupa  tì còmhla is far an dèan iad beagan còmhraidh ri chèile. Tha seo airson luchd na colaiste agus an neach-ealain a dhèanamh aithnichte dha chèile agus airson leigeil do dhaoine an stiùideo fhèin fhaicinn. Airson leigeil dhaibh, cuideachd, beachdachadh air a’ cheangal eadar an neach-ealain agus a’ Cholaiste, agus eadar i ’s a’ choimhearsnachd Ghàidhlig san fharsaingeachd.

Bidh cuspair mu choinneimh gach feasgar a bhios na bhonn còmhraidh dhaibhsan a bhios a’ cruinneachadh.

Mar sin, nan tigeadh sibh dhan stiùideo Diardaoin 1 Samhain uair sam bith eadar 3.30 agus 5f, bhiodh fàilte romhaibh.

Thigibh a choinneachadh ris an neach-ealain, gabhaibh balgam agus bithibh a’ cnuasachadh air àite nan ealan lèirsinneach ann an cultar na Gàidhlig.
Cuimhnichibh gum faod sibh ur sròn a chur a-steach air an doras uair sam bith eile, cuideachd, airson sùil a thoirt air an obair a tha Mhairi a cruthachadh.

Ceist 1:   Dè na dòighean air a bheil am post Neach-ealain Muinntireas a’ cur ri beatha chultarail na colaiste?

Còmhraidhean Stiùideo eile air na làithean a leanas:

Diardaoin  06 Dùbhlachd 3.30 – 5
Diardaoin  17 Faoilleach  3.30 – 5
Diardaoin  07 Gearran      3.30 – 5
Diardaoin  07 Màrt             3.30 – 5

 

              

Search

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578