Skip to content
SMO Generic Banner Image

Bùth Obrach sonraichte – Na cunnartan aig bancaichean is iad a’ maoineachadh gnothachaisTha sinn gad fhiathachadh a thighinn gu tachartas gnothachais an asgaidh aig Sabhal Mòr Ostaig, air 12 Màrt.

‘S urrainn dhut bruidhinn aig an tachartas ri luchd-obrach às a h-uile Com-pàirtiche Foghlaim OGE agus Seirbheis Dhreuchdan an Oilthigh, An Roinn Leasachaidh, An Roinn Rannsachaidh is An Sgoil Mhanaidsearachd, a dh’innseas dè nì an t-oilthigh ionadail agad dhutsa – faodaidh tu pàirt a ghabhail sa chòmhradh phanail far an tèid againn air do chuideachadh le leasachadh na buidhne agad – bidh an tachartas seo freagarrach dhut ma tha thu san roinn phrìobhaidich, phoblaich no san treas roinn.

Cuideachd, gheibh thu cothrom coinneachadh ris na buidhnean a leanas a bheireadh taic leasachaidh don ghnìomhachas agad – agus iad uile an làthair san aon àite.

Business Gateway

Enterprise Europe 

Iomairt na Gàidhealtachd’s nan Eilean

Interface

Chambers of Commerce Business Mentoring

Leasachadh Sgilean na h-Alba

 

Airson ÀITE AN ASGAIDH A GHLÈIDHEADH air na tachartasan seo nach lean thu na ceanglaichean iomchaidh no tadhail air www.uhi.ac.uk/letsdobusiness

___________________________________________________________

 

Prògram an latha:

 

Bho 4.00f.            Expo Fiosrachadh Gnothachais  – thig ann is bruidhinn ris na h-eòlaichean

5.30f.                     Còmhradh panail air cuspair an tachartais – faic na cuspairean gu h-ìosal

6.00f.                     Seisean cheistean cuide ris a’ phanal

6.30f.                     Biadh, ceanglaichean gnothachais is ceòl

 

Mholamaid gun glèidheadh tu àite cho luath’s a ghabhas – tha fiosrachadh iomlan an seo www.uhi.ac.uk/letsdobusiness

Nam bu toigh leat pàirt a ghabhail ann an seisean panail tro cho-labhairt-bhideo no am barrachd fiosrachaidh fhaighinn, nach cuir thu fios gu garyi.campbell@uhi.ac.uk

 

Na cunnartan aig bancaichean is iad a’ maoineachadh gnothachais           

 

Ceann-latha: 12 Màrt 2014

Uair: 4.00f. – 7.00f

Àite:  Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, Alba, IV44 8RQ

Tha sinn a’ cur fàilte is furan air fear-an-taighe againn, Cailean MacIllEathain.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578