Skip to content
SMO Generic Banner Image

Sgioba Bhòrd na Gàidhlig air a neartachadh le dithis luchd-obrach ùr air tòiseachadhTha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air dithis luchd-obrach ùr, Tasha Madigan agus Christie NicIllEathain, a tha air tòiseachadh aig a’ bhuidhinn.

’S ann à Ùige san Eilean Sgitheanach a tha Tasha Madigan. Thòisich i ag ionnsachadh Gàidhlig nuair a bha i aig Àrd-sgoil Phort Rìgh. Nuair a dh’fhàg i an Àrd-sgoil, ghluais i gu Obar Dheathain far an do rinn i ceum ann an Gàidhlig is Eachdraidh. Às dèidh ceithir bliadhna ann an Obar Dheathain, rinn Tasha an cùrsa Gàidhlig is Conaltradh aig Sabhal Mòr Ostaig agus chuir i crìoch air a’ chùrsa sin sa Chèitean. Bidh Tasha stèidhichte sa Ghearasdan mar Oifigear Thràth-bhliadhnaichean.

Thòisich Christie NicIllEathain san dreuchd Oifigear Buileachaidh Phlanaichean. ’S ann às a’ Mhanachainn a tha Christie a dh’ionnsaich a’ Ghàidhlig ann an Acadamaidh Bhaile Theàrlaich ann an Inbhir Nis. Rinn i ceum ann an Gàidhlig is Leasachadh aig Sabhal Mòr Ostaig agus às dèidh sin bha i ag obair aig Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean mar Oifigear Leasachaidh Gàidhlig (Ceumnaiche). Tha Christie gu bhith stèidhichte ann an Inbhir Nis aig oifisean a’ Bhùird ann an Taigh a’ Ghlinne Mhòir.

​​Chuir Shona NicIllinnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, fàilte air Christie agus Tasha agus i ag ràdh: “Tha sinn fior thoilichte gu bheil Christie agus Tasha gu bhith cur ris an obair a tha am Bòrd a’ dèanamh agus tha mi cinnteach gun tèid na tàlantan a th’aca a chur gu feum mòr ann a bhith coileanadh amasan a’ Bhùird airson na Gàidhlig.”

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578