Skip to content
SMO Generic Banner Image

Oilthigh ag ainmeachadh prìomh dhreuchd rannsachaidhTha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air an Àrd-ollamh Neil Simco fhastadh mar Iar-Phrionnsabal airson Rannsachadh agus Buaidh. Bidh an t-Àrd-ollamh Simco an urra ri bhith a’stiùireadh agus a’ cumail sùil air obair rannsachaidh an oilthigh san dreuchd.

Thòisich an t-Àrd-ollamh Simco air a dhreuchd mar thidsear bun-sgoile ann an Sasainn, mus do ghluais e gu foghlam thidsearan tràth anns na 1990an. Bha e na dhreuchd mar Dheadhan Foghlaim aig Colaiste Naomh Màrtainn agus Leas-Seansalair Eadar-amail aig Oilthigh Cumbria, mus deach e gu Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean ann an 2009.

Fad ùine aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, tha an t-Àrd-ollamh Simco air pàirt chudromach a ghabhail ann a bhith a’leasachadh clàr-oideachaidh an oilthigh tro dhreuchdan mar Deadhan Ghnothachais is Cur-seachad; Deadhan Ealain, Daonnachdan agus Gnothachas agus Iar- Phrionnsapal airson Fàs Curraicealam.

Tha an t-Àrd-ollamh Simco a’fuireach ann an Drochaid a’ Bhanna, Cataibh, còmhla ri bhean agus clann. Tha an t-Àrd-ollamh Simco a’fuireach ann an Drochaid a’ Bhanna, Cataibh, còmhla ri bhean agus a chlann. Tha e dèidheail air ionnsachadh Gàidhlig agus e air grunn chùrsaichean a fhrithealadh aig Sàbhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach. Tha e air grunn leabhraichean a riochdachadh, a dheasachadh agus artaigilean air foghlam luchd-teagaisg a chruthachadh agaus the e na urrasair air Comhairle Teagaisg Choitcheann na h-Alba.

A’bruidhinn mun dreuchd aige, thuirt an t-ollamh Simco: “Is e fìor dheagh shocair a th’ann a bhith a’ stiùireadh rannsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha sinn a’faighinn tòrr rannsachaidh mu thràth air feadh an t-saoghail  ann an raointean mar mara, lùth, saidheans àrainneachd, arc-eòlas, slàinte, rannsachaidhean Lochlannach agus eachdraidh, agus tha mòran ri dhèanamh gus togail air na chaidh a choileanadh, agus sinn a leudachadh ar n-obair rannsachaidh.”

Thuirt Prionnsapal agus Iar-Sheansalair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, an t-Àrd ollamh Clive Mulholland: “Tha sinn air leth toilichte an t-Àrd-ollamh Neil Simco a chur air an dreuchd chudromach seo.Tha e air leth a dhreuchd a chuir gu teagasg agus foghlam agus tha e air a bhi na thaic mhòr don oilthigh bhon na thaing e còmhla rinn ann a 2009. Is e rùn an oilthigh buaidh chruth-atharrachail a bhith aige air na ri thighinn san sgire againn. Tha ar rannasachadh, air a bhrosnachadh leis an àrainneachd, cultar, gnìomhachasan agus daoine na daoine sa Ghàidhleatachdagus nan Eilean, na phàirt deatamach de seo.”

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578