Skip to content
SMO Generic Banner Image

Tabhartas prìseil ga thoirt seachad do Leabharlann Shabhal Mòr OstaigTha teaghlach an sgoileir phìobaireachd chliùitich, an t-Ollamh Roderick Cannon, air na pàipearan rannsachaidh, làmh-sgrìobhainnean agus an cruinneachadh mòr de leabhraichean ciùil aige a thoirt do Leabharlann Shabhal Mòr Ostaig; tabhartas air leth prìseil a chuireas gu mòr ri goireasan rannsachaidh na Colaiste. A’ buntainn sa mhòr-chuid ris a’ phìob mhòir, bha an rannsachadh aige cuideachd a’ coimhead gu dlùth air gach seòrsa pìob a tha air a cluich ann am Breatainn agus ann an Èirinn, a’ phìob Northumbrian agus a’ phìob uilinn nam measg. Tha taghadh farsaing de phàipearan agus sgrìobhainnean bho chòrr ’s leth-cheud bliadhna de shaothair anns a’ Chruinneachadh, agus leabhraichean ciùil a tha air cuid dhen fheadhainn phìobaireachd as tràithe a chaidh fhoillseachadh.

Rugadh Roderick Cannon ann an Lancashire. ’S e proifeasair na ceimigeachd a bh’ ann, ach bha e fad a bheatha a’ rannsachadh ceòl na pìoba agus tha na chuir e ris an eòlas a th’ againn air an ionnsramaid agus a cuid ciùil thar tomhais. Am measg na dh’fhoillsich e bha an leabhar iongantach Bibliography of Bagpipe Music agus The Highland Bagpipe and its Music. Cuideachd, rannsaich e gu fìor mhionaideach agus dheasaich e na làmh-sgrìobhainnean aig Eòsaph MacDhòmhnaill agus Dòmhnall MacDhòmhnaill, agus Cruinneachadh MhicArtair-MhicGriogair.

Thuirt Leabharlannaiche na Colaiste, Cairistìona Cain: “Tha sinn air leth taingeil cruinneachadh cudromach dhe leithid fhaighinn. Tha a’ Ghàidhlig agus pìobaireachd dlùth-cheangailte ri chèile agus, gu dearbh, dh’ionnsaich Roderick fhèin a’ Ghàidhlig gus cuideachadh leis an rannsachadh aige. Cuiridh an Cruinneachadh gu mòr ri cruinneachaidhean an Leabharlainn agus bidh e na ghoireas air leth do dh’oileanaich, do luchd-rannsachaidh agus don mhòr-shluagh.”

Thuirt Ùisdean Cheape MBE (Àrd-òraidiche Shabhal Mòr Ostaig a bha cuideachd an sàs ann an rannsachadh còmhla ri Roderick Cannon): “Tha teaghlach Ruairidh air leth fialaidh dhuinn an co-chruinneachadh aige a chur thugainn ann an Sabhal Mòr Ostaig. Tha tiodhlac cho prìseil ’s a tha seo a’ comharrachadh gun robh Ruairidh fhèin na phìobaire le ùidh fad a bheatha ann an cultar agus cànan a’ Ghàidheil, agus gum biodh e cho dealasach a bhith ga bruidhinn gach uair ’s a bha cothrom aige! ’S e sàr sgoilear na pìobaireachd a bh’ ann an Ruairidh agus rinn e obair rannsachaidh cho mionaideach fad bhliadhnaichean, agus nach do rinn sùil an fhir-shaidheans diofar mòr ris an t-saothair aige. Tha beairteas sònraichte againn an-dràsta agus dìleab annasach ri oileanaich agus pìobairean anns an àm ri teachd.”

Tha an cruinneachadh iongantach seo a-nis na phàirt de chruinneachaidhean Leabharlann an t-Sabhail Mhòir agus thathar an-dràsta ga chatalogadh. Faodaidh duine sam bith aig a bheil ùidh ann a bhith a’ rannsachadh nan goireasan fios a chur don Leabharlann aig air neo 01471 888 431/447.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578