Prògram 2: Seonaidh Charity

Tha Seonaidh Charity air tòrr rannsachadh, leughadh agus beachdachadh a dhèanamh air a’ cheist, agus sa phrògram seo tha e ag innse do Gwen dè dh’obraich dha san teagasg aige fhèin. Tha e cuideachd a’ toirt iomradh air a bhith a’ dèanamh maighstireachd ann an teagasg, a bhith a’ gluasad gu dreuchd air falbh bhon chlas, agus tha sinn a’ faighinn a-mach carson a tha e a’ smaoineachadh gu bheil ath-sgrùdadh air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a dhìth.

Oideas
Oideas
Prògram 2: Seonaidh Charity
/