Skip to content
Picture of staff member

Fiona Dunn

Bòrd Stiùiridh Sabhal Mòr Ostaig


Tuairisgeul pearsanta

Tha eòlas agus eachdraidh proifeiseanta aig Fiona Dunn ann am poileasaidh agus leasachadh mìon-chànain às dèidh 15 bliadhnaichean a chur seachad ann an dreuchdan leasachadh na Gàidhlig. Bha i na Ball de Bhòrd, Bòrd na Gàidhlig eadar 2017-2019 agus ann an 2009, chaidh a trusadh le Oilthigh Ghlaschu mar a’ chiad Oifigear Gàidhlig aca, far an do steidhich i seirbheis foirmeil leasachaidh agus poileasaidh Gàidhlig. Bha i aig cridhe cùrsa bogaidh a stèidheachadh agus sgrìobh i dà phlana Gàidhlig.  An-diugh, tha Fiona na Manaidsear Urrasachd aig Riaghaltas na h-Alba ann an Roinn na h-Àrainneachd agus Coilltearachd, far am bi i ag obair gu dlùth le buidhnean poblach àrainneachdail, gu sònraichte air riaghladh san roinn phoblach.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578