Skip to content
SMO Generic Banner Image
Picture of staff member

Iain Fionnlagh MacLeòid

Manaidsear Leasachaidh Foghlam Adhartach / Manaidsear – Cànan Graphics Studio

01471 888 244

Tuairisgeul pearsanta

Tha Iain Fionnlagh Macleòid na Mhanaidsear Leasachaidh Foghlam Adhartach agus Manaidsear aig Cànan Graphics Services.

Tha e ag obair le na diofar sgiobaidhean ann am Foghlam Adhartach gus leasachadh a thoirt air cothroman ionnsachaidh ann an Gàidhlig airson gach aois – leithid cùrsaichean goirid, Preantasachd agus cùrsaichean cànain.

Tha Iain Fionnlagh air obair na sgrìobhadair agus stiùiriche telebhisean – tha e air còig nobhailean a sgrìobhadh sa Ghàidhlig.

Tha e a’ coimhead airson beachdan a bhith ag obair le diofar choimhearsnachdan agus buidhnean air pròiseactan a chuireas ri na cothroman a tha ri fhaighinn sa Ghàidhlig.

Teisteanas

MA (Urram) First Class ann an Ceiltis – Oilthigh Ghlaschu.

MA (Post-grad) – Ionnsachadh agus Teagasg  – Royal Conservatoire of Scotland