Skip to content
SMO Generic Banner Image
Picture of staff member

Iain Mac an Sporain

Neach Rannsaiche


Tuairisgeul pearsanta

Tha John Purser (Iain MacSporan)  na neach rannsachaidh, bard, agus sriobadair ciuil.

Teisteanas

MA(Urram) Oilthigh Ghlaschu

PhD Oilthigh Ghlaschu

DHC Oilthigh Obar Dheathain

Rannsachadh

Ceòl, cultar agus an arainneachd Ghaidhealach,

Fios a bharrachd

Honorary Life Member, Saltire Society

Honorary Fellow, Association of Scottish Literary Studies

1993 McVitie’s Scottish Writer of the Year Award for Scotland’s Music, (Mainstream 1992).

1993 Sony Gold Medal for Specialist Music Programme on radio for The Temple Of Apollo.

Recipient of:

1993 Oliver Brown Award

1993 Scottish Heritage Society Award

2007 Scottish Traditional Music Awards, Award for Services to Industry