SMO Generic Banner Image
Picture of staff member

Pam Talbot

Oileanach PhD


Teisteanas

Dip. Ed. Oilthigh Durham, BA le Urram Gàidhlig is Iomall a’ Chuain Siar (SMO), MA Cultar Dùthchasach is an Àrainneachd (SMO)

Rannsachadh

‘Cànan is Creideamh sna coimhearsnachdan Caitligeach ann am Barraigh is Uibhist a Deas’™