Gaelic-L
@listserv.heanet.ie
Comhrá i nGaeilge
Còmhradh 'sa Ghàidhlig
Cooish sy Ghaelg
An leathanachach seo i nGaeilge Gàidhlig An duillag shoh sy Ghaelg

Dòigh clàraidh: Ma 's e "Joe Bloggs" an t-ainm a th'ort, nì thu d'ainm is do sheoladh phost-dealain a chlàrachadh air an liosta tron bhrath seo:

SUBSCRIBE GAELIC-L Eosaph Bloggs
a chur gu LISTSERV@listserv.heanet.ie (Chan eil e gu diobhar dé "subject" a th'air a' bhrath)

1997-10-04 CPD