Skip to content

Dè Do Bheachd? Farpais pod-chraolaidhean

Dè th’ ann?

’S e farpais ùr a tha seo a tha fosgailte do sgoilearan ÀS1-ÀS3 ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Tha sinn a’ sireadh pod-chraolaidhean anns am bi sgoilearan a’ toirt seachad am beachdan fhèin air cuspair a tha cudromach dhaibh. Chan eil cuspair stèidhichte ann, agus tha e an urra ri na sgoilearean fhèin cuspair anns a bheil ùidh làidir aca a thaghadh.

Toraidhean ‘Dè do Bheachd?’ 2023


Tha sinn a-nis air èisteachd ris na pod-chraolaidhean air fad, is nach iad a bha sònraichte math. Bu mhath leinn mòran taing fhàgail aig gach sgoilear, is tidsear a ghabh ùidh san fharpais. Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh uile!

Gus an naidheachd a sgaoileadh mu na duaisean tha sinn air ar pod-chraoladh fhèin a dheasachadh dhuibh – nach èist sibh gu h-àrdl gus an cluinn sibh fhèin agus ur sgoilearan beagan mu dheidhinn nam pod-chraolaidhean a fhuair sinn, agus gu sònraichte cò choisinn duais!

Dè do Bheachd? Graphic

FILEANTAICH

A’ Chiad Àite

Maeve & Emma bho Àrd-sgoil Phort Rìgh

An Dàrna Àite

Hannah bho Àrd-sgoil Greenfaulds

An Treas Àite

Sam bho Àrd-sgoil Phort Rìgh

agus Lucy bho Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

LUCHD-IONNSACHAIDH

Buannaiche

Cameron bho Acadamaidh Bhaile Theàrlaich

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578