Skip to content
Picture of our campus

MAPA NA COLAISTE

Tha deagh àiteachan-fuirich do dh’oileanaich aig dà àrainn an t-Sabhail Mhòir – is iad Àrainn Ostaig agus Àrainn Chaluim Chille. Chan eil e ach còig mionaidean eatorra air ceum-coise. Bruth air a’ mhapa gu h-ìosal airson barrachd fiosrachaidh.

Mapa an làraich

A’ Cholaiste air Google Maps


Seall am Mapa na bu mhotha.