OILEANACH UCRÀINIANACH A’ GABHAIL NAN ATH CHEUMANNAN AIR SLIGHE GHÀIDHLIG

Tha ban-Ucràinianach a dh’fhàg a dùthaich air turas ùr a thòiseachadh an t-seachdain sa gus Gàidhlig ionnsachadh aig Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson