Skip to content
SMO Generic Banner Image

Farpais BàrdachdAn Dàrna Duais Bhliadhnail ann am Bàrdachd an Ainm na Peathar, Mairead NicDhòmhnaill

Tha Roinn na Ceiltis aig Oilthigh Naoimh Fransaidh Xavier, còmhla ri Urras Chlann Dòmhnaill,* airson an dàrna farpais bàrdachd a chur air bhonn an ainm na Peathar, Mairead NicDhòmhnaill. Rugadh is thogadh a’ Phiuthar NicDhòmhnaill leis a’ Ghàidhlig ann a’ Siùdaig an Eilean Cheap Breatainn is fhuair i PhD ann an Ceiltis bho Oilthigh Harvard. Tha i ’na h-ollamh emerita aig Oilthigh Fransaidh Xavier ás déidh dhi bhith os cionn na roinne fad iomadh bliadhna.
 
Bu chòir na tairgsean bàrdachd tighinn gu Mìcheal Linkletter ann am post-dealain gu mlinklet@stfx.ca ro’n 9mh dhen Òg-mhìos 2020. Théid na buannaichean a thaghadh neo-ainmichte le panail. Tha an fharpais fosgailte do dhuine sam bith, ach cha ghabh sinn ach aon dàn bho gach ùghdar. Tha sinn ag iarraidh bàrdachd air an tèama iomallachd/aonaranachd agus/no ceanglaichean (anns an fharsaingeachd).
 
Théid na buannaichean ainmeachadh air loidhne air an 26mh dhen Òg-mhìos 2020: a’ chiad duais: $500; an dàrna: $250; an treas: $100. Leis an innteart, tha na h-ùghdaran ag aontachadh gum faodar an cuid dhàn a chlò-bhualadh ann an co-chruinneachadh bàrdachd anns an àm ri teachd.

 

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578