Skip to content
Picture of a student

Seirbheis Chomhairleachaidh

Faodaidh oileanaich aig Sabhal Mòr Ostaig 3 seirbheisean comhairleachaidh a chleachdadh ann an dìomhaireachd:

 • SMO Comhairleachadh aghaidh-ri-aghaidh air an làraich
 • OGE Seirbheis chomhairleachaidh air-loidhne air post-d no Skype (teacsa)
 • SMO Comhairleachadh air-loidhne air post-d no Skype (teacsa)

‘S e comhairleachadh aghaidh-ri-aghaidh as fhreagarraiche do dh’oileanaich air an làraich. Mas e oileanach air astar a th’ annad ach a’ fuireach san sgìre, faodaidh tu an t-seirbheis chomhairleachaidh aghaidh-ri-aghaidh a chleachdadh. Tha an tuilleadh fiosrachaidh mun t-seirbheis seo ri fhaighinn an seo.

Faodaidh luchd-obrach Sabhal Mòr Ostaig an t-seirbheis seo a chleachdadh cuideachd.

Mar chom-pàirtiche foghlaim OGE, faodaidh oileanaich Sabhal Mòr Ostaig Seirbheis Chomhairleachaidh Air-loidhne OGE a chleachdadh. Tha tuilleadh fiosrach ri fhaighinn le bhith a’ bruthadh am putan uaine gu h-ìseal no rach gu https://www.uhi.ac.uk/en/students/support/online-counselling

Tha Seirbheis Chomhairleachaidh Air-loidhne aig Sabhal Mòr Ostaig ri thabhann gu sònraichte dha oileanaich air astar, nach urrainn an t-seirbheis aghaidh-ri-aghaidh a chleachdadh, ach ma tha thu nad oileanach air an làraich, ‘s dòcha gum biodh e na b’ fhasa dhuibh seirbheis chomhairleachaidh a chleachdadh aig uair agus ann an àite a fhreagras ort fhèin.

Faodaidh luchd-obrach Sabhal Mòr Ostaig an t-seirbheis seo a chleachdadh cuideachd.

Tha comhairleachadh ri thabhann an-dràsta ann an sgrìobhadh a-mhàin air post-d no air brath-teacsa air Skype.

Ma thaghas tu post-d, cuiridh sinn sreath phost-d air dòigh agus faodaidh tu na puist-d agad a sgrìobhadh aig uair is ann an àite a fhreagras ort fhèin. Gheibh thu freagairt, mar as àbhaist, uair san t-seachdain.

Ma thaghas tu Skype, bhitheamaid a’ sgrìobhadh a chàch a chèile aig a’ cheart àm, coltach ri obair aghaidh-ri-aghaidh ach sinn a’ sgrìobhadh an àite bruidhinn ri chèile.

Bhiodh comhairleachadh air-loidhne uaireannan freagarrach anns na suidheachaidhean a leanas:

 • ag iarraidh atharrachaidh
 • cron: inntinn, corporra, no drabasta – a thachair no a tha a’ tachairt fhathast
 • iomagain
 • ionndrainn an dèidh bàis
 • burraidheachd
 • trom-inntinn
 • faireachdainnean toinnte a leithid fearg, eud, farmad agus nàire
 • càirdeasan
 • fèin-luach agus/no misneachd
 • taobhachd feise agus gnè
 • uallach
 • cùisean ceangailte ris an obair rannsachaidh agad, d’ obair no do bheatha.

Bidh e feumail ……

 • ma tha e a’ còrdadh riut a bhith a’ sgrìobhadh air brath-teacsa no coimpiutair
 • mas fheàrr leat beagan ùine a ghabhail a’ meòrachadh air dè tha thu airson a ràdh agus air na còmhraidhean
 • mura tèid agad air seiseanan aghaidh-ri-aghaidh le comhairliche a fhrithealadh
 • ma tha thu airson na liostaichean feitheimh a sheachnadh

‘S dòcha nach biodh comhairleachadh air-loidhne freagarrach airson daoine a tha fo smuaintean fèin-mharbhtach agus bhite a’ moladh gun cuireadh tu fios dha na buidhnean a leanas:

Samaritans: 116 123 http://www.samaritans.org/

Breathing Space: 0800 83 85 87 http://breathingspace.scot/

Seirbheis Chomhairleachaidh SMO

Sanas Prìobhaideachd SMO

Seirbheis Chomhairleachaidh Air Loidhne OGE

http://www.uhi.ac.uk/en/students/support

 

Seisean Meòrachaidh

Èistibh gu h-ìosal ri seisean meòrachaidh le Dolina Rothach

Search

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578