Skip to content

Taing airson an iarrtas agad!

Chaidh am foirm agaibh a chur a-steach. Thèid fios a chur do luchd-iarrtais an robh iad soirbheachail ann a bhith a’ glèidheadh àite cho luath ‘s a ghabhas, aig toiseachd a Chèitean

Bithibh mothachail, sna bliadhnaichean a dh’fhalbh, gu bheil barrachd iarrtasan na àitichean air a bhith ann. Chan fhaod àitichean a bhith gan tabhainn a rèir an t-iarrtas a thig a-steach an toiseach leis gu bheil iomadh rud a’ toirt buaidh air seo. M.e. aois cloinne, ìre cànain nan inbheach, seòmraichean a dhìth is msaa.

Ma bhios sibh soirbheachail, gheibh sibh fios air ais le barrachd fiosrachaidh mun t-seachdain, àite-fuirich, dòighean pàighidh is msaa.

Mura bi sibh soirbheachail, faodar ur n-ainm a chur air liosta-fheitheimh agus thèid fios a chur thugaibh ma bhios àite a bharrachd ri fhaotainn.

 

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578