Skip to content
Picture of staff member

An Dr Sìleas L. NicLeòid

Stiùiriche a' Chùrsa Inntrigidh


Tuairisgeul pearsanta

Tha Sìleas air a bhith ag obair ann am foghlam bho chionn iomadh bliadhna a-nis, is ùidh mhòr aice ann an teagasg agus cuspairean co-cheangailte airson ùine mhòr.

Às dèidh dhi trèanadh fhaighinn aig Oilthigh Mhainz anns a’ Ghearmailt airson a bhith na tidsear àrd-sgoile, rinn i PhD aig Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Obar Dheathain (air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, bho shealladh shòisio-chànanach, 2010-2013).

Tha i air a bhith ag obair aig Sabhal Mòr Ostaig bhon uair sin, a’ teagasg Gàidhlig (An Cùrsa Inntrigidh) agus cuspairean eile, agus a’ dèanamh rannsachadh. ‘S e teagasg cànain do luchd-ionnsachaidh am prìomh fhòcas a th’ aice, agus i na stiùiriche air a’ Chùrsa Inntrigidh a-nis.

Teisteanas

  • 1ad Staatsexamen (Beurla, Gearmailtis, Oideachas), Johannes Gutenberg-Universität Mainz, A’ Ghearmailt (2006)
  • PhD (Obar Dheathain & Sabhal Mòr Ostaig) (2013)

Rannsachadh

Tha Sìleas an sàs an-dràsta ann an rannsachadh air cultar ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FMG) — a’ sealltainn air an t-suidheachadh a th’ ann an-dràsta, a thaobh ionnsachaidh chultarail, carson a tha ionnsachadh den t-seòrsa sin cudromach ann am bogadh cànain, agus dè ghabhas dèanamh gus a leasachadh.

Rinn i a PhD air a’ cheangal eadar cànain agus cultar ann am FMG, le fòcas sònraichte air beachdan nan sgoilearan fhèin, air an cuid misneachd, seasamhan agus comasan cànain.

 

Teagasg

An Cùrsa Inntrigidh  (Earrannan 1-3)

UQ508492: Cànan, Cultar agus Cinnidheachd (Òraidiche)

Fios a bharrachd

https://pure.uhi.ac.uk/en/persons/sìleas-nicleòid/publications/

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578