Skip to content
Picture of staff member

Anna Thirkell

Òraidaiche is Stiùiriche Cùrsa – MEd Foghlam Gàidhlig


Tuairisgeul pearsanta

Tha Anna Thirkell na Stiùiriche air a’ chùrsa MEd Foghlam Gàidhlig.

Teisteanas

  • BSc (Urram) Anatomy aig Oilthigh Obar Dheathain (1995)
  • PGCE Bun-Sgoile aig Colaiste a Tuath (1996)
  • HNC Gàidhlig agus Conaltradh aig Sabhal Mòr Ostaig (1997)
  • MRes (Foghlam) aig Oilthigh Obar Dheathain (2014)

Rannsachadh

Tha uidh aig Anna ann an rannsachadh air foghlam tro mheadhan na Gaidhlig. ‘S e oileanach PhD a th’ innte agus tha i a’ coimhead air na dòighean anns am bi tidsearan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa bhun-sgoil a’ leasachadh cànan Gàidhlig tro chuspair.

Teagasg

Cùrsaichean Streap (Teisteanas Teagaisg Iar Cheumnach ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig)

Fios a bharrachd

GTCS (General Teaching Council for Scotland) MacLeod, M., MacLeod, M.,Thirkell, A., Coyle D. (2014) Young Speakers’ Use of Gaelic in the Primary Classroom: A Multi-Perspectival Pilot Study.  Soillse. http://www.soillse.ac.uk/wp-content/uploads/YoungSpeakers_Final.pdf

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578