Skip to content
Picture of staff member

Christine Primrose

Òraidiche

01471 888 202

Tuairisgeul pearsanta

Rugadh agus thogadh Christine Primrose ann an Càrlabhagh far an robh a’ Ghàidhlig mar chànan làitheil, ann an Eilean Leòdhais agus tha i air a bhith a’ seinn bho ‘s cuimhne leatha.  Tha an t-seinn aice air a toirt air feadh an t-saoghail, gu h-àraid ann an Ameireaga, Canada, Astràilia, Èirinn agus pàirtean dhan an Roinn Eòrpa. Tha i a’ teagasg òrain Ghàidhlig air a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ Cholaiste Ghàidhlig a’s an t-Eilean Sgitheanach agus cuideachd air na cùrsaichean goirid aig a’ Cholaiste. Thog i iomadach duais airson a cuid seinn thairis air na bliadhnaichean, na measg Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna aig na ‘Trad Awards’ agus bidh i tric na britheamh aig Mòdan Ionadail agus na Mòdan Nàiseanta.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578