SMO Generic Banner Image
Picture of staff member

Gabhan Mac a’ Phearsain

Òraidiche
gp.smo@uhi.ac.uk
01471 888 241

Tuairisgeul pearsanta

Tha Gabhan a’ teagasg air a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Leasachadh agus air a’ chùrsa MSc Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd.  ‘S e na cuspairean co-cheangailte ri leasachadh dùthchail, leasachadh seasmhach, eachdraidh shòisealta agus imrich as motha tha e an sàs ann.

Tha e a’ dèanamh rannsachadh gu sònraichte air ceanglaichean agus coimeas eadar Gàidhealtachd na h-Alba agus Nirribhidh. O chionn ghoirid air bliadhna shàbaideach rinn e sgrùdadh air a’ bhirlinn Ghàidhealaich bho òrain agus bàrdachd, ga coimeas ri bàtaichean tradaiseanta Nirribheach. Tha e cuideachd air tràchdas MPhil a sgrìobhadh air dè chumas croitearan ri croitearachd, an coimeas ri tuathanaich bheaga ann an Nirribhidh.

Tha e an sàs anns na cuspairean seo gu pragtaigeach, mar chroitear, mar chlèireach baile agus mar bhall den bhòrd-stiùiridh air pròiseact ‘Am Bàta’ a tha cruinneachadh cultar na mara agus a’ toirt sgilean togail-bhàtaichean do òigridh.

Rannsachadh

Cleachdadh fearainn, Leasachadh dùthchail, A’ Bhirlinn agus tradaisean bhàtaichean ann an Alba agus Nirribhidh

Gabhan Mac a’ Phearsain
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578