Gaidhlig-A
@listserv.heanet.ie
Liosta phost-dealain airson còmhradh 'sa Ghàidhlig


Dòigh chlàraidh:
Ma 's e "Iain Lom" an t-ainm a th'ort, ní thu d'ainm is do sheoladh phost-dealain a chlàrachadh air an liosta tron bhrath seo:
SUBSCRIBE GAIDHLIG-A Iain Lom
a chur gu LISTSERV@listserv.heanet.ie (Is cuma mu "subject" a' bhratha)

1997-10-02 CPD