Skip to content

Gàidhlig A1 (Pàirt 2): Luchd-tòiseachaidh le beagan Gàidhlig

Fad deich seachdainean (07.02.24 – 10.04.24)
Gach Diciadain: 18:30 – 20:15

Cosgais gu lèir: £50
Pàrantan/Seann-phàrantan FtMG: £25

Tha Sabhal Mòr Ostaig toilichte innse gum bi clasaichean coimhearsnachd SpeakGaelic A1 a’ tòiseachadh a-rithist san Fhaoilleach air làraich na Colaiste.

Bidh na clasaichean seo (A1 Pàirt 2) ag amas air luchd-tòiseachaidh aig a bheil beagan Gàidhlig mar-thà is iad a’ leantainn chuspairean 6-9 den chùrsa SpeakGaelic A1. Bhiodh na clasaichean seo freagarrach do dhaoine a tha air cuspairean 1-5 SpeakGaelic A1 a dhèanamh mar-thà, air neo daoine a tha air an ìre ud a ruighinn tro shlighean ionnsachaidh eile, leithid Duolingo, Cùrsaichean Goirid an t-Sabhail Mhòir is eile. Gheibhear fios air na tha an lùib chuspairean 1-5 is 6-9 A1 air làraich-lìn SpeakGaelic.

Tha na clasaichean seo rim faotainn aig leth phrìs do phàrantan is sheann-phàrantan chloinne ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus iad air am maoineachadh le taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig.

Tha prògraman telebhisein ceangailte ri SpeakGaelic ann air an dèanamh le BBC ALBA agus, a bharrachd air sin, goireasan eile leithid phod-chraolaidhean a tha a’ cur ris, agus làrach-lìn SpeakGaelic airson ionnsachadh air do cheann fhèin. Tha susbaint SpeakGaelic ri fhaotainn aig ìre CEFR A1, A2 is B1, le planaichean air B2 san àm ri teachd, a’ tabhann slighe stèidhichte do luchd-ionnsachaidh airson an cànan ionnsachadh.

Cuir post-d thugainn aig ma tha barrachd fiosrachaidh air dhìth. Tha sinn an seo gus taic a thoirt dhut air do shlighe-ionnsachaidh.

Faodaidh tu am Poileasaidh Dìon-Dàta againn a leughadh an seo.

Ceann-là

07 Gear 2024 - 10 Gibl 2024
A' dol an-dràsta…

Uair

6:30 pm - 8:15 pm

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578