Skip to content

Agathe de Bailliencourt

‘S i Agathe de Bailliencourt, a bhuineas do Pharis, a chaidh ainmeachadh mar an neach-ealain ùr fo Sgoilearachd Jon Schueler, a tha air a bhith ruith aig Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach airson ceithir bliadhna.

Club Irise

A’ deasbad diofar phàipearan rannsachaidh air foghlam cànain