Skip to content

DLP Eadar-theangachadh Gàidhlig

Seisean fiosrachaidh air Diciadain 24 Iuchar 2024, 7–8f, far an cluinnear mun chùrsa DLP Eadar-theangachadh Gàidhlig againn.

CÙRSAICHEAN CÀNAIN

Às bith càit a bheil thu san t-saoghal, tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.

CÙRSAICHEAN FO-CHEUM

Cùrsaichean ceuma uile air an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

CÙRSAICHEAN FOR-CHEUM

Prògraman for-cheum eadar ceuman maighstireachd fad bliadhna agus cothroman PhD.

CÙRSAICHEAN AIR ASTAR

Às bith càit a bheil thu san t-saoghal, tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.

CÙRSAICHEAN GOIRID

Cùrsaichean Goirid air an làraich agus air-loidhne ann an Gàidhlig, ceòl agus cultar.

Sabhal Mòr Ostaig

Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig

Stèidhichte ann an Slèite anns an Eilean Sgitheanach, ’s e Sabhal Mòr Ostaig an aon ionad Foghlam Àrd-ìre is Leantainneach anns an t-saoghal a tha a’ lìbhrigeadh a chuid phrògraman ionnsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin ann an àrainn bhogaidh bheairteach.

Bidh daoine a’ tighinn thugainn às iomadh ceàrnaidh den t-saoghal airson eòlas is ionnsachadh air leth tron Ghàidhlig, eadar cùrsaichean do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus rannsachadh PhD, an dà chuid air làrach na Colaiste agus air astar. Tha cothrom ann don a h-uile duine air an àrainn againn leis na cùrsaichean is oidean barraichte. Dè an còrr a dh’iarradh tu? Thig a chèilidh oirnn ann an Slèite far an cur thu fhèin eòlas oirnn!

AN LÒCHRAN - PENTHOUSE

Suidhichte aig cridhe coimhearsnachd Shlèite, tha An Lòchran na dheagh àite airson a bhith stèidhichte is an t-Eilean Sgitheanach fhaicinn.

COTHROMAN OBRACH

Na cothroman-obrach as ùire leis an 3mh fastaiche as motha air an eilean a’ toirt seachad cosnadh fad na bliadhna.

A’ TADHAL OIRNN

Bidh Sabhal Mòr Ostaig a’ cur fàilte bhlàth air diofar bhuidhnean agus luchd-tadhail tron bhliadhna.

YouTube an t-Sabhail

Chithear measgachadh de dh’òraidean is agallamhan le oileanaich, luchd-obrach agus caraidean an t-Sabhail.

AN T-EILEAN SGITHEANACH

Air ainmeachadh mar aon de na h-àiteachan as fheàrr airson tadhal ann an Alba.

RO-SHEALLADH

Thig agus faigh a-mach na h-iomadh buannachdan a tha an lùib a bhith ag ionnsachadh còmhla rinn.

ÀITE-FUIRICH

BEATHA OILEANAICH

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578