Skip to content

’S e colaiste shònraichte a th’ ann an Sabhal Mòr Ostaig. Bidh daoine a’ tighinn thugainn às iomadh ceàrnaidh den t-saoghal airson eòlas is ionnsachadh air leth tron Ghàidhlig, eadar cùrsaichean do luchd-tòiseachaidh agus rannsachadh PhD, an dà chuid air làrach na Colaiste agus air astar. Tha cothrom ann don a h-uile duine air an àrainn rannsachaidh againn leis na cùrsaichean is oidean barraichte. ’S ann san Eilean Sgitheanach àlainn a tha sinn stèidhichte – dè an còrr a dh’iarradh tu? Thig a chèilidh oirnn ann an Slèite far an cuir thu fhèin eòlas oirnn!

Naidheachdan

Na naidheachdan as ùire bhon a' Cholaiste.

Cùrsaichean Cànain

Às bith càite bheil thu san t-saoghal tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.

Cùrsaichean fo-cheum

Cùrsaichean Ceum uile air an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

Cùrsaichean Air Astar

Às bith càite bheil thu san t-saoghal tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.

Cùrsaichean Goirid

Cùrsaichean Goirid air an làraich agus air loidhne ann an Gàidhlig, ceòl agus cultar.

Cùrsaichean for-cheum

Prògraman for-cheum eadar ceuman maighstireachd fad bliadhna agus cothroman PhD.

Naidheachdan

Na naidheachdan as ùire bhon a' Cholaiste.

Camara-lìn

Camara-lìn beò bho Shabhal Mòr Ostaig.

Cothroman Obrach

Na cothroman obrach as ùire aig an t-Sabhal.

Na h-Ealain agus Dòigh-beatha

Sgoilearachd Jon Schueler

Greis air mhuinntireas an lùib nan ealan lèirsinneach aig Sabhal Mòr Ostaig.

Podchraol an t-Sabhail

Podchraol an t-Sabhail.

Cuairt-litir

Tasglann nan Cuairt-litrichean.

BEATHA OILEANACH

RO-SHEALLADH

FIOS AS ÙIRE – COVID-19

Picture of SMO student
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578