Skip to content

Sgoil Phìobaireachd an Eilein Sgitheanaich Air Loidhne

BHO: 03 Lùnastal 2020
GU: 05 Lùnastal 2020
COSGAIS: £110
COSGAIS (OILEANAICH): £99
CLÀRAICH AN-DRÀSTA
dealbh Decker

Dr Decker Forrest

 
 

Lìbhrigear an cùrsa seo thairis air trì làithean (Diluain, Dimàirt agus Diciadain), le dà chlas air Zoom gach latha aig 10.30 – 12.00 agus 13.30 – 15.00. Cha bhi ach ceithrear sa chlas.

‘S ann às an Eilean Sgitheanach a tha an eachdraidh phìobaireachd as sine agus as beairtiche ann an Alba. Chuala pìobairean an-diugh mu Chlann ’IcCruimein agus sliochdan pìobaireachd ainmeil eile co-cheangailte ris an eilean, agus tha iad eòlach air fuinn chlasaigeach mar ‘Broadford Bay, ‘Sound of Sleat, ‘Kenny Gillies of Portnalong’ agus, gu dearbh, ‘The Man from Skye ’, ach chan eil na h-eisimpleirean sin ach nan sealladh beag bìodach de thraidisean domhainn is inntinneach.

Tha an cùrsa trì latha seo, air a stiùireadh leis a’ phìobaire ainmeil Dr Decker Forrest, airson pìobairean aig a bheil greim bunaiteach ach làidir air modh-cluiche agus comas air grunn sheòrsaichean de dh’fhuinn a chluich, nam measg ridhleachan agus puirt-cruinn. Thèid an cùrsa a lìbhrigeadh sa Bheurla, agus mar as trice bidh e a’gabhail a-steach obair feadain ann am buidhnean, agus taisbeanaidhean leis an oide.

Is e amas a’ chùrsa taic a thoirt do chom-pàirtichean an dòigh-obrach agus an repertoire aca a leasachadh, agus aig an aon àm tuigse nas fharsainge a thoirt dhaibh air a’ chainnt, a’ cultar agus na sgeulachdan ann an eachdraidh phìobairean agus ceòl pìoba an Eilein Sgitheanaich agus nan sgìrean mu chuairt.  Tha aithris pìobaireachd cuideachd air a thoirt a-steach mar phàirt den chùrsa.

Tha Decker Forrest na Stiùiriche Prògram airson Prògram Ceòl Gàidhlig agus Traidiseanta BA (le Urram) aig Sabhal Mòr Ostaig. Roimhe seo bha e na Cho-òrdanaiche Sgrùdaidhean Acadaimigeach agus Òraidiche airson a’ phrògram BA (le Urram) Ceòl na h-Alba aig Acadamaidh Rìoghail Ciùil is Dràma na h-Alba (a-nis Conservatoire Rìoghail na h-Alba) agus bha e a’ teagasg aig an Ionad Pìobaireachd Nàiseanta ann an Glaschu. Chuir na sgrìobhaidhean foillsichte aige cuideam air a ’cheòl, eitneòlas agus organology co-cheangailte ris a’ Phìob Ghàidhealaich. Tha e na chluicheadair, eòlach air a’ Phìob Ghàidhealaich, pìoban beaga, fìdeig agus trombaid agus tha e air mòran a chlàradh agus a chluich air na h-ionnstramaidean sin thar grunn bhliadhnaichean.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578
/*
*/