Skip to content

Strings ‘n’ Things: 07 Lùnastal 2023

BHO: 07 Lùnastal 2023
GU: 11 Lùnastal 2023
COSGAIS: £280
COSGAIS (OILEANAICH): £195
CLÀRAICH AN-DRÀSTA

Nach tig sibh nar cuideachd le ‘Sensational Summer String Orchestra’, a th’ air a chur ri chèile le Adam Sutherland ‘s Emma Tomlinson.

Bidh Emma agus Adam a’ stiùireadh oileanaich gu h-ealanta tro dhòighean-cluiche shònraichte agus measgachadh de dh’fhuinn anns an nòs Albannach.

Bidh pàirtean sìmplidh is èifeachdach ann, air an sgrìobhadh an dà chuid a bhith furasta rin cluich agus a bhith air leth drùidhteach.

Tron t-seachdain, cuiridh oileanaich eòlas air tòrr dhòighean-cluiche a tha freagarrach airson cluich còmhla is ann am buidhnean mòra agus air dòighean eagrachaidh cuideachd.

Bidh seo fosgailte do chluicheadairean na fìdhle, na viola, na cello, is a’ bheus-dhùbailte aig ìrean eadar-mheadhanach no aig ìre adhartach, agus a tha eòlach air stoidhle ciùil sam bith.

Cuirear cuideam air plòigh is dibhearsan sa cheòl fad an t-siubhail, le rud beag Gàidhlig ann gach latha.

/*
*/