Skip to content
image

SÀR CHOTHROMAN IONNSACHAIDH Cùrsaichean Bogaidh do Luchd-tòiseachaidh, Oileanaich Eadar-mheadhanach is Fileantaich

Ma tha thu nad neach-ionnsachaidh Gàidhlig, nad fhileantach, no feumach air beagan snas a chur air do chuid Gàidhlig, ’s iad na cùrsaichean bogaidh aig Sabhal Mòr Ostaig an dòigh as luaithe air an cànan ionnsachadh agus do chuid misneachd is sgilean cànain a neartachadh, agus mòran a bharrachd. Bidh cuideachd dibhearsan gu leòr ann air an tslighe! 

Tha cùrsaichean Gàidhlig ann dhut aig a h-uile ìre. Clàraich an seo ma tha ùidh agad!

Sgoil Shamhraidh Ghàidhlig 2024

Cùrsa bogaidh làn-mhaoinichte fad 7 seachdainean airson fìor luchd-tòiseachaidh. 30 uair a thìde de theagasg san Eilean Sgitheanach, clasaichean beaga, àiteachan-fuirich matha agus do chuid bìdh gu lèir. A h-uile rud an-asgaidh. Fàilte ron a h-uile aois. 12 àite ri fhaighinn.

Bliadhna Bhogaidh do Luchd-ionnsachaidh 2024/25

’S e CertHE An Cùrsa Comais an cùrsa bogaidh againn do dhaoine as urrainn còmhradh sìmplidh a chumail mar-thà agus bu toil leotha a bhith fileanta.

Bliadhna Bhogaidh do dh’Fhileantaich 2024/25

’S ann do dh’fhileantaich is luchd-ionnsachaidh adhartach a tha CertHE Gàidhlig is Conaltradh agus iad ag iarraidh a bhith nas fhileanta is nas misneachaile agus iad a’ sgrìobhadh is a’ bruidhinn na Gàidhlig. Feumar Gàidhlig a bhruidhinn fad an t-siubhail.
smo-white-500

Bidh Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, a’ tabhann sàr chothroman ionnsachadh bogaidh, rannsachaidh agus cultarach ann an àrainneachd àlainn an Eilein Sgiathanaich agus air-loidhne. 

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578