Skip to content

Clàrsach Air Loidhne le Ingrid NicEanraig

BHO: 13 Iuchar 2020
GU: 15 Iuchar 2020
COSGAIS: £110
COSGAIS (OILEANAICH): £99
CLÀRAICH AN-DRÀSTA
 

Tha Ingrid NicEanraig, a chaidh a togail le ceòl nan Garbh-Chrìochan, air aon den luchd-chiùil as fheàrr ann an Alba agus tha fèill mhòr oirre mar oide agus neach-ciùil. Air a’ chùrsa air loidhne a tha seo bidh sibh air ur treòrachadh tro cheòl Ghàidhealach is ceòl traidiseanta air a’ chlàrsaich. Bu chòir gum bi cluicheadairean aig ìre luchd-toiseachaidh as àirde no eadar-mheadhanach. Tha an cùrsa seo ga theagasg tro bhith ag èisteachd agus gheibhear ceòl sgrìobhte aig deireadh gach latha. Faodaidh sibh clàraidhean a dhèanamh cuideachd. Lìbhrigear an cùrsa seo thairis air trì latha (Diluain, Dimàirt agus Diciadain), le trì chlasaichean air Zoom gach latha aig 10.00 – 11.00, 11.30 – 12.30 and 13.30 – 14.30.  Cha bhi ach ochdnar sa chlas. Glèidh àite an-dràsta! Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Ingrid is a cuid chiùil, briogaibh an seo.

Seo agaibh cuid dhe na beachdan bhon chùrsa fo dheireadh a rinn Ingrid:

“A very friendly course with great atmosphere”

“Ingrid is a great tutor”

“Really enjoyed it and found it very beneficial.  I will be coming back!”

Seo Ingrid leis a’ phort ‘Eilean Fhiannan’ air a sgrìobhadh le Tearlach MacPhàrlain (athair Iain MhicPhàrlain) airson an eilean tiodhlacaidh a tha a’ suidhe air Loch Seile:

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578