Skip to content

Giotàr le Ross Martin

BHO: 06 Giblean 2020
GU: 10 Giblean 2020
COSGAIS: £260
COSGAIS (OILEANAICH): £180
CLÀRAICH AN-DRÀSTA
 
 

**Thoir an aire gu bheil na roghainnean àite-fuirich againn air atharrachadh a-nis. Cha bhi sinn a’ tabhann ach àiteachan-fuirich LE BIADH NAN LÙIB a-nis. Faic an duilleag àite-fuirich againn airson an tuilleadh fiosrachaidh**

Tha Sabhal Mòr Ostaig air leth toilichte cùrsa giotàr a thabhainn a-rithist am bliadhna leis an sàr neach ciùil Ross Martin!

Anns a’ chùrsa seo, bidh Ross gar brosnachadh gus coimhead air seirm, co-sheirm agus ceòl-taice air aon de na h-ionnsramaidean as sùbailte a th’ ann an saoghal a’ chiùil thraidiseanta.Bidh dòighean-cluich agus teòiridh gan ionnsachadh còmhla ri chèile anns a’ chùrsa seo airson sùil a thoirt air leudachadh nan còrdan a thèid taghadh ann am puirt is òrain, a’ taghadh sheirmean airson piocadh rèidh agus a’ leudachadh phort sìmplidh  mar phìosan ciùil nas fhaide. Bu chòir gum bi oileanaich a’ chùrsa seo cofhurtail agus misneachail às bith dè an gleusadh a thathar a’ cluich. Bidh an cùrsa seo ga theagasg tro èisteachd agus bidh tab is clàraidhean chòrdan ann airson cuid a phìosan, mar a bhios iomchaidh.

Chan eil beàrnan ann ach airson 12 neach – glèidhibh àite air a’ chùrsa an-dràsta!

Ross Martin:

Tha Ross air aon den luchd-ciùil a stèidhich an còmhlan cliùiteach, Daimh. Shiubhail e agus chlàraich e anns gach ceàrnaidh den t-saoghail còmhla ri seinneadairean eadar-nàiseanta, a leithid Julie Fowlis às Alba, Muireann Nic Amhlaoibh is Karen Casey às Èirinn, Yann Fanch Kemener à Ceap Breatainn agus an t-seinneadair Ameireaganaich, Bonnie Prince Billy. Tha fèill mhòr air Ross ann an Alba is Èirinn daonnan airson a chuid ciùil-taice a chumail ri sàr chluicheadairean a leithid Niall is Cillian Vallely, Finlay Dòmhnallach, Donal O’Connor agus John McSherry. Tha Ross aithnichte mar neach ciùil barraichte a bhios a’ cluich ann an stoidhle DADGAD, ach tha e a cheart cho sgileil ann an gleusadh àbhaisteach.

 

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578
/*
*/