Skip to content

Dealbhachadh Didseatach le Cailean MacIlleathain: 14 an Lùnastal 2023

BHO: 14 Lùnastal 2023
GU: 18 Lùnastal 2023
COSGAIS: £280
COSGAIS (OILEANAICH): £195
CLÀRAICH AN-DRÀSTA

Tha an cùrsa seo ag amas air daoine aig a bheil ùidh ann an dealbhachadh agus deagh eòlas air obair le camara. ‘S e measgachadh de dh’òraidean, thaisbeanaidhean, chòmhraidhean agus chuairtean a-mach air an tuath far am faicear deagh sheallaidhean a tha anns a’ chùrsa. Bidh toradh obrach bhon chùrsa ga thaisbeanadh le taghadh de na dealbhan ann an Àrainn Chaluim Chille aig deireadh na seachdain.

Tha an cùrsa a’ toirt sùil air eachdraidh dealbhadaireachd air a’ Ghàidhealtachd, prìomh-thùsan a’ chuspair, a bharrachd air mar a tha dealbhan gan làimhseachadh ann an dòigh didseatach. Gheibh sibh cothrom ionnsachadh na nì sibh le camara agus mar a chuidicheas sin le dealbhan sònraichte tharraing ann an solas de gach seòrsa.

Bu chòir dhuibh an camara agaibh fhèin a thoirt leibh chun a’ chùrsa agus, nam b’ urrainnear, bhiodh e iomchaidh coimpiutair air a bheil bathar-bog freagarrach a thoirt leibh cuideachd (Photoshop no Photoshop Elements ’s e as fheàrr). 

‘S ann tro mheadhan na Beurla a tha an cùrsa seo ga lìbhrigeadh, gus am bith e freagarrach don a h-uile duine, ach tha Gàidhlig fhileanta agus eòlas farsaing ann an dealbhadaireachd aig Cailean agus deagh eòlas air ainmean-àite, monaidhean agus sgeulachdan ionadail; mar sin, thig Gàidhlig a-staigh dhan chùrsa ann an iomadach suidheachadh, le cothrom faclan agus abairtean a thogail ‘s a chleachdadh.

Mu Chailean

Tha tuilleadh fios air obair Chailein ri fhaighinn an seo: https://maclean.photography/

Clàr-ama an t-seachdain:

Diluain, Dimàirt agus Diardaoin clasaichean bho 9:30m gu 4:30f
Diciadain deiseil tràth 9:30m gu 3f
Dihaoine 10m gu 12:30f

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578