Skip to content

Ukukele le Finlay Allison

BHO: 03 Lùnastal 2020
GU: 07 Lùnastal 2020
COSGAIS: £260
COSGAIS (OILEANAICH): £180
CLÀRAICH AN-DRÀSTA
 
 

**Thoir an aire gu bheil na roghainnean àite-fuirich againn air atharrachadh a-nis. Cha bhi sinn a’ tabhann ach àiteachan-fuirich LE BIADH NAN LÙIB a-nis. Faic an duilleag àite-fuirich againn airson an tuilleadh fiosrachaidh**

Tha Sabhal Mòr Ostaig air leth thoilichte an cùrsa  Ukulele le Finlay Allison a thabhainn a-rithist am bliadhna!

Tha fèill mhòr air an ukulele agus ‘s ann a’ sìor-dhol am meud a tha an fhèill oirre. Thathar a’ sùileachadh gum bi beagan eòlais agad mar-thà air an ukulele airson a’ chùrsa seo leis gu bheil e ag amas air cluicheadairean eadar ìrean tòiseachaidh is eadar-mheadhanach. Bithear gad dheisealachadh air a’ chùrsa airson cluich air an àrd-ùrlar le sùrd is spionnadh, is a’ toirt dhut na sgilean a leigeas leat adhartas a dhèanamh agus bithear gad bhrosnachadh gus dùbhlanan ùra a chur romhad. Bidh cothrom agaibh ceòl dùthchasach, jazz, pop, rock is eile a chluich, cho math ri òrain le The Beatles is Chuck Berry. Bithear ag ionnsachadh dhòighean-cluiche, piocadh, ceòl sgrìobhte, chòrdan atharraichte agus tòrr a bharrachd!

Tha an cùrsa seo freagarrach do dhaoine a tha aig toiseach an slighe leis an ukulele agus a tha airson an cuid sgilean a leasachadh cho math ‘s a ghabhas agus an tuigse is tlachd às an ionnsramaid a thoirt am feabhas. Is cinnteach gum bi deagh sheachdain làn ionnsachaidh agus fealla-dhà agaibh!

Bha fèill-mhòr air a’ chùrsa seo an-uiridh. Ma tha sibh airson àite fhaighinn air a’ chùrsa deanaibh cinnteach gun cuir sibh iarrtas a-staigh tràth!

Chan eil beàrnan ann ach airson 12 neach.

 

Finlay Allison

’S e sàr neach-ciùil is tidsear a th’ ann am Finlay Allison, a tha air a chuid ciùil a chluich air feadh an t-saoghail bho na seasgadan a-mach agus mòran eòlais aige air ionnsramaidean teudach (ukulele, giotàr, mandolin agus fidheall). B’ e neach ciùil-taice a bh’ ann airson a’ chòmhlain-chiùil Stramash còmhla ri Adam McNaughton agus tha e a’ cluich na fìdhle sa chòmhlan-chiùil Cloud Howe Ceilidh Band cuideachd. ’S e neach-oide brosnachail is misneachail a th’ ann am Finlay agus tha e air a bhith an sàs ann am bùithtean-obrach ukulele air feadh Alba agus ann an Èirinn. Bidh na tallachan daonnan làn airson a chuid cuirmean aig Celtic Connections. Tha e na àrd-neach-oide aig Glasgow Folk Music Workshop (GFW) agus tha e air prògram agus clàr-teagaisg a chruthachadh airson na h-ukulele do luchd-tòiseachaidh gu ruige ìre adhartach.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578